Førstehåndskontrakt (Förstehandskontrakt eller Hyresrätt)

Dette er en underskrevet kontrakt mellem ejeren af bygningen og lejeren. Denne lejlighedstype kaldes som regel Hyresrätt. For at få fat i denne form for kontrakt, så skal man normalt registrere sig ved den lokale boligkø i en given kommune. Når de har ledige lejligheder, så tilbydes de til den første person i køen. Man kan stå i kø til lejligheder i flere år, især i de store byer. Ventetiden kan dog være mindre i de små byer, og nogle personer kan være så heldige at få tilbudt en lejlighed lige så snart de registrerer sig.

For at registrere sig på listen, så skal du bruge dit svenske CPR-nummer – og udover dette, så er udlejeren mere end villig til at underskrive kontrakten, hvis du kan fremvise dokumentation for økonomisk stabilitet, der skal sikre den månedlige husleje bliver betalt til tiden.

Førstehåndskontrakter findes ved at henvende sig på boligkontoret i kommunen eller via forskellige hjemmesider, som for eksempel Bostadsdeal.se.