Depositum

Det er vanlig at leieren må betale et depositum for leiligheten og en eller flere månedlige leier på forhånd. Depositumet skall ikke overstige den månedlige husleie og det skal betales når kontrakten er signert. Overfør aldri noe inskudd før du har møtt utleieren og har signert kontrakten!