Eierbenyttet leilighet (bostadsrätt)

Vanligvis er dette en leilighet som du kjøper. Men det kan også være et rekkehus eller en villa. Nøyaktig sett betyr det at du kjøper rett til å bo i leiligheten eller huset. Det gir deg også tilgang og ret til å delta i beslutninger og handlinger som dreier om eiendommens fasiliteter og bakgård. Hvis du vil leie ut din bolig, må det være godkjent av eierforeningen.

Denne type bolig er mye dyrere i store byer. På grunn av den økende etterspørselen etter disse boliger, har prisene steget kraftig i de siste årene.

Når du eier en bostadsrätt, må du betale en månedlig tilbakebetaling. Den dekker eiendom vedlikehold og andre relaterte kostnader. Men denne betalingen er generelt lavere i forhold til husleie som du vil betale for å leie en leilighet.