Fremleiekontrakt (andrahandskontrakt)

Dette er en signert kontrakt mellom leieren og og den personen som har en førstehåndskontrakt. Med andre ord – det er en person som har rett til å leie ut eiendommen (ikke den faktiske leien) som leier av en annen utleier. Ved denne type kontrakt skal leieren som rele betale et depositum. Fremleiekontrakter ses ofte i de store byer. Her bør man ikke stå på venteliste – og det er mye lettere å finne.