Leie

I henhold til regler og forskrifter, må leien du betaler være rimelig. Dette betyr at beløpet du betaler bør være i samsvar med andre boliger i boligselskaper. Hvis du har signert en fremleie kontrakt, kan leien ikke overstige beløpet personen på første håndskontrakten betaler for leiligheten.

Hvis du leier en leilighet fra en privat person som eier leiligheten, skal beløpet du betaler vanligvis være litt lavere enn det beløpet du betaler for en leilighet som eies av et selskap (en hyresrätt).

Hvis du mener at leien ikke er rimelig, kan du alltid ta kontakt med hyresnämden og be dem om å undersøke om du betaler for mye. Hvis det er tilfellet, kan utleieren bli pålagt å betale deg det overskytende beløpet. Den månedlige leien kan bli beregnet slik:

(Verdien av eiendommen * 0,04) / 12 + månedlig avgift til borettslags + driftskostnader