Studentboliger

Dette betyr at leieren leier et rom i et hus eller leilighet. Den signerte kontrakten er mellom leieren og utleieren eller eieren.  Dette er en veldig vanlig bolig alternativ for studenter og innebærer at de leier et rom i en bygning som blir delt med andre studenter. Dette kalles studentbostad eller korridorsrum som ligner på et kollegium. Dette alternativet er vanligvis et billigere alternativ.