Tillatelse fra Justisdepartementet (utlendinger)

Som utlending trenger du ikke en svensk statsborgerskap eller et svensk personnummer for å kjøpe en leilighet eller hus i Sverige. Men du er pålagt å vise at du er 18 år eller eldre. Dette kan gjøres gjennom f.eks en kopi av passet ditt.
Hvis du er en EU-borger og har planer om å flytte til Sverige, må du registrere deg hos Skatteverket. Dette gjør at du får et svensk personnummer.
Hvis du ikke er en EU- eller EØS-borger og ønsker å flytte til Sverige, må du søke om oppholdstillatelse . Du kan gjøre dette på enten den svenske ambassaden eller konsulatet i landet du flytter fra, eller hos immigrasjons myndighetene etter ankomst til Sverige.